textilkonstnär, hantverkare och pedagog

Ska vi gå ut i skogen?

Vi börjar vid bäcken där vattnet är ganska lågt just nu. En kan se rävens tassavtryck i sanden, kanske har den varit där och druckit? 

Längs skogsbilvägen har räven lämnat ännu mer spår, viktigt att markera sitt revir förstås!

Längre fram sitter ett annat djur på stigen, alldeles stilla och gömmer sig under ett barr.

Så kommer vi upp till morfars gamla jaktstuga, där vi skrivit våra namn på innerväggarna så många gånger. 

Bredvid stugan är mossan nedtryckt av något som ser ut att vara en liten björns bakfot. Kan det vara en björn som passerat här? 

Nedanför stugan löper ett dike längs myrkanten. Jag blir påmind om att frilägga tid nästa år till att plugga igen alla dessa diken som morfar och hans syskon grävde. 

Kommer ut i den delen av myren som nästan växt igen, dikena måste verkligen pluggas snart! Men vackert är det! 

Springer på nya djurspår, och med den där björnfoten i färskt minne brusar adrenalinet upp genom kroppen. Jag vågar inte gå vidare med denna jagade kropp så jag tar en paus, och inser så fort jag är på väg därifrån att det självklar bara var älgens sommarsmocka jag hittat. 

Nästa dag försöker jag igen. 

Tar mig förbi älgsmockan och ut på myren.

Jag stöter på ett till dike, fastnar med foten i mossan och måste verkligt anstränga mig för att komma loss. 

Och så kommer jag till det största diket, det som nu känns som ett igenvuxet kärr. Kan jag ta mig över det? 

Jag hittade några tuvor som jag kunde hoppa på och så är jag på andra sidan.

Hur många vitmossor jag ser är svårt att bedöma. Färgrikedomen inspirerar och imponerar.

Alla dessa gamla, små, rangliga tallarna. Knappt något rotsystem, väldigt lite näring i marken och ändå står de pall. 

På väg tillbaka kan jag inte låta bli att hälsa på ännu mer mossa.

Innan jag tar farväl av skogen passerar jag det dike som alla diken på myren möts i, jag ser vattnet som rinner ur myren och ber den att bara vänta lite lite till. Jag har fått så mycket av dig myren, och jag vill ge tillbaka.