textilkonstnär, hantverkare och pedagog

OM

Foto: Simon Eliasson för Formstark Norrbotten

Med inspiration från Norrbotten och med queera perspektiv skapar Ida Isak Westerberg taktila skulpturala vävar och föremål som tillmötesgår mänskliga behov. Ida Isak är utbildad på Handarbetets vänner i Stockholm inom vävning och konstsömnad och är sedan hösten 2018 bosatt och verksam i Älvsbyn, Norrbotten.

Genom att använda traditionella textila tekniker och hållbara material söker jag nya uttryck som går utanför det förväntade. Jag vill bryta mot förväntningar på hur en teknik bör användas och se ut och på det sättet väcka frågeställningar hos åskådaren som kanske inte fanns där innan. Jag vill få de som känner sig annorlunda att känna sig hemma, jag vill tilltala dem som känner att det traditionella skaver. Min förhoppning är att mina verk kan skapa ett rum där det går att vila från normer och förtryck, om så bara för en stund. En mjuk tillvaro som kan väga upp den hårda omvärld vi annars måste röra oss i.

Logotypen är skapad av illustratören Emma Westerberg; www.emmawesterberg.se

Foto: Simon Eliasson för Formstark Norrbotten

ABOUT

With inspiration from Norrbotten and with queer perspectives, Ida Isak Westerberg creates tactile sculptural textiles and creations that meets human needs. Ida Isak is educated in weaving and embroidery at Friends of handicraft in Stockholm and is from the autumn of 2018 living in Älvsbyn, Norrbotten.

By using traditional textile techniques and sustainable materials, I seek new expressions that go beyond what is expected. I want to break the expectations of how a technique should be used and look and in this way raise issues within the spectator who might not have been there before. I want to get those who feel different to feel at home, I want to appeal to those who feel that tradition is incommodious. My hope is that my works can create a room where it is possible to rest from norms and oppression, if only for a while. A soft existence that can weigh up the hard world we otherwise have to move around in.

The logotype is made by the illustrator Emma Westerberg; www.emmawesterberg.se

Foto: Simon Eliasson för Formstark Norrbotten