textilkonstnär, hantverkare och pedagog

UPPLEV VÅTMARKEN

Upplev våtmarken är ett samarbetsprojekt mellan Naturskyddsföreningen Norrbotten och oss konstnärer Anna Classon och Ida Isak Westerberg, vilket bestod av en workshop sommaren 2020.

I workshopen fick deltagarna möjlighet att utforska en valfri våtmark genom att använda sig av de konstnärliga metoderna cyanotopi (en gammal fotografisk metod) och vävning. Varje deltagare fick ett workshopkit hemskickat med material och instruktioner att använda sig av.

Vi, Anna och Ida Isak, hoppas att Upplev våtmarken har inspirerat fler norrbottningar till att vistas i eller vid våtmark. Vår förhoppning är även att det konstnärliga utforskandet har ökat intresset för dessa unika våtmarksområden och den viktiga roll de har för klimatet. 

Vi känner oss rörda över deltagandet och de oerhört vackra bidrag vi fått in. Att ha haft ynnesten att få ta del av deltagarnas ömsinta skildringar av våtmarken har känts både förtroligt, inspirerande och förenande. 

Deltagarna använder följande ord för att beskriva sina upplevelser av våtmarken: rofylldhet, mångfald, svåråtkomlig, mjuk, doft, tystnad, tid. Ord som står i kontrast till de flesta uttryck vi tar del av på nyhetssidor och sociala medier. Ord som ger energi, som möjliggör för förändring.

Trots att vi inte har delat intrycken från våtmarken på plats, liknar våra erfarenheter varandras. De kreativa skildringarna tar sig individuella uttryck, men går in i varandra. Vävs ihop. Det deltagarna, ni, har upplevt, upplever vi, och den känslan är mäktig. Tack.