textilkonstnär, hantverkare och pedagog

VAR DAGS LED

Från Konstfrämjandet Norrbottens hemsida:

Var Dags Led är ett konstverk som hyllar vardagens handlingar och objekt. Verket består av flera delar i olika uttryck och material som uppmuntrar till nyfikenhet för människor och föremål vi möter.

Var Dags Led är ett deltagarbaserat verk i flera lager som utforskar det privata och offentliga och bjuder in till nya sätt att uppmärksamma den egna tillvaron. Utifrån promenader med sju Älvsbybor har en textil väv i flera delar skapats och monterats på tillfälligt utlånade vardagstextilier som sedan återlämnats till deltagarna. Ett textilt konstverk som bara kommer att vara komplett när deltagarna är tillsammans.

Verket och promenaderna har dokumenterats och skildrats i en karta som förbipasserande har möjlighet att ta del av vid varje promenads startpunkt. Detta är ett sätt att skapa delaktighet och gemenskap i en samtid som präglas av distansering.

Genom att låta det alldagliga ta plats är Var Dags Led en hyllning till vardagens handlingar och artefakter. I en tid där våra vanor förändrats, isolering och ensamhet stundvis överväldigat och livsvillkoren skiftat har Ida Isak Westerberg skapat en konstnärlig gestaltning utifrån de textila vardagsobjekt vi omges av och promenaden som aktivitet.

De textila materialen och promenaderna vävs tätt samman i ett mångsidigt verk i flera delar som sömlöst blandar det privata och allmänna. Det offentliga verkets förutsättningar och definitioner utforskas på samma sätt som Westerberg närmar sig traditionella textila teknikers begränsningar och möjligheter. Viljan att skapa ett offentligt verk som bidrar till att närma sig varandra i ett nedstängt samhälle löper som en rosa tråd från Ida Isak Westerbergs vävar och över i gestaltningar av gångstråk på en karta över de promenader sju Älvsbybor har delat med sig av.

Oavsett om det handlar om promenaden till affären för att handla, för att lämna och hämta på förskolan eller skogspromenaden för att lugna nerverna kan sträckorna som avverkas bitvis skänka en känsla av frihet och kontinuitet. I vår kroppsliga relation till omgivningen förhåller vi oss till den, men stundvis utan att egentligen registrera den eller de föremål vi omges av men emellanåt knappt tänker på.

I Var Dags Led tillgängliggörs i vardagens promenadstråk olika utblickar på tillvaron. Utan att veta mer om deltagarnas specifika berättelser och bakgrunder tillåts ett utforskande av omgivningarna utifrån tankar om personen som vandrat där innan. Inbjuden att följa i någon annans fotspår kan de redan kända betongsprickorna, torrfurorna och fasadnyanserna plötsligt få en annan innebörd när den egna närmiljön återupptäcks genom en ny vy.

Westerberg har skapat ett verk där det lilla och det stora möts. Den enskildas upplevelse blir samtidigt en del av ett större sammanhang som bidrar till delaktighet och gemenskap.

Film av Konstfrämjandet Norrbotten.