AKROTELM

Ett verk skapat till projektet Environmental Sustainability: Exploration into Possible Futures.

Vävt av tre härvor som under en månads tid låg under vitmossan i tre olika myrar i Lainio, Vanhaniemi och Lohiranta.