Månadsarkiv: september 2019

1 inlägg

NÄR MYREN TALAR

Här nedan ser ni bilder, först från utställningen på Galleri Syster, Luleå
20 februari – 13 mars 2021 och sedan från Medborgarhuset i Korpilombolo.

Ett samarbete med Anna Classon och en del av projektet SamArtBete  som genomförs av Galleri Syster.

Foto: Anna Classon https://annaclasson.se/

Under flera år har våra vägar korsats genom queera sammanhang i Stockholm. Sedan några år tillbaka har vi pratat om att vi vill kombinera våra medier i ett gemensamt konstprojekt, att tillsammans skapa en dialog mellan den visuella konsten och den taktila väven. Vi önskar att på nära håll få ta del av, och dela med oss av, våra praktiska kunskaper och erfarenheter med varandra, för att på så sätt kunna vidga och utveckla våra intresseområden och konstnärliga praktiker.

En tredjedel av Sveriges myrmarker ligger i Norrbotten. I projektet Våtmark vill vi undersöka myren som plats och tanke. Vi vill utforska den mångbottnade våtmarken med dess biologiska mångfald, sagor, sägner och symbolism. Myren har beröringspunkter som vi båda kan mötas kring. Våtmarken är en laddad plats som öppnar upp för queera och lesbiska tolkningar, både genom platsens bildliga namn, men även på grund av dess slutenhet. Våtmarker har i allmänhet varit relativt svårtillgängliga områden som tidvis även varit farliga att vistas inom. Områden som lockat och förfört. Vi planerar att undersöka myrens lager och kvaliteter genom textil och fotografi. Våtmarkens goda bevaringsförhållanden kan poetiskt liknas vid fotografiets bevarande av tid, en konserverande effekt och metod som vi vill utforska vidare. Genom projektet Våtmark vill vi lyfta in myrmarkerna, dessa våta områden, in i konstens rum.

Ombrotrof (2020), myrfärgat ullgarn, 77 x 500 cm
Katotelm, 2020, vävar som legat i syrefri torv under ett år
Gungfly 1, 3, 4 och 5 (2020)
Gungfly 2 (2020)
Video skapad av Korpilombolo Night Festival juli 2021